Duben 2009

Vyhláška pro lety na koštěti

30. dubna 2009 v 15:45 | ada.cat |  Co život přináší i odnáší

Dusicky

Vyhláška č. 13/2009 Sb. o bezpečnosti létání na koštěti


Základní ustanovení

§1 a) Proti této vyhlášce není odvolání.
b) Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.
c) Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice, včetně vysavače.
d) Vysavač musí býti vybaven spinačem "Tahem zapni, stiskem vypni" a trojcestným katalyzátorem.
§2 a) Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 15 let.
b) Výjimky z písmena a) uděluje FČČR (Federace Čarodějnic ČR).
§3 a) Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.
b) Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.
§4 a) Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR
b) Čarodejnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení.
c) Pro let dle písm. b) platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).
d) Létat se přísně zakazuje nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi.
§5 a) Výška letu se stanovuje na 7 k.o. až 2355,5 k.o. (kočičích ocasů), pokud není dále určeno jinak.§20 Ostatní přednost letu se neupravuje.
§21 Dojde li k pádu v důsledku kolize, je všem viníkům zakázáno létat dle §4 písm. a).
§22 a) Za letu se zakazuje plivat, odhazovat předměty, souložit apod.
b) Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat krupobití a bouře
§23 a) Tato vyhláška neplatí o Filipojakubské noci.
b) Tato vyhláška neplatí třináctého v pátek.

Závěrečná ustanovení

§24 Tato vyhláška je v souladu s pravidly Evropského Společenství, Islámských zemí a Amerického spolku stašidel.
§25 a) Tato vyhláška zrušuje původní vyhlášku o letu na koštěti z 14. st.
b) Písmeno a) platí pouze v případě, že původní vyhláška existovala.
§26 Tato vyhláška nabývá platnosti 30.4.2009 ve 23:59:57,32.

Dusicky